Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
373 / 2017 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Tibanesti, judetul Iasi, in sedinta ordinara ce va avea loc pe data de 27 aprilie 2017 2017-04-21
372 / 2017 Dispozitie privind rectificarea actului de casatorie privind pe Nicu Ion si Burduja Maria 2017-04-20
369 / 2017 Dispozitie privind stabilirea locatiilor pentru incheierea casatoriilor la nivelul comunei Tibanesti, jud.Iasi 2017-04-14
366 / 2017 Dispozitie privind aprobarea platii ajutorului peentru incalzirea locuintei cu lemne, beneficiarilor Legii 416/2001 2017-04-10
292 / 2017 Dispozitie privind aprobarea Planului anual de perfectionare profesionala a functionarilor si a Planului anual de perfectionare profesionala a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tibanesti, judetul Iasi pentru anul 2017 precum si a fondurilor alocate din bugetul comunei Tibanesti in scopul instruirii functionarilor publici si a personalului contractual. 2017-03-28
293 / 2017 Dispozitie privind costul serviciului de copiere a documentelor solicitate in temeiul Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public. 2017-03-28
295 / 2017 Dispozitie privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public. 2017-03-28
285 / 2017 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Tibanesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe data de 27.03.2017. 2017-03-22
282 / 2017 Dispozitie privind transformareafunctiei publice de executie vacante de audit, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Audit Intern, in functie publica de executie de audit, clasa I, grad profesional superior. 2017-03-20
283 / 2017 Dispozitie privind constituirea comisiei de disciplina 2017-03-20
284 / 2017 Dispozitie privind constituirea comisiei paritare 2017-03-20
274 / 2017 Dispozitie privind stabilirea perioadei in care va avea loc desemnarea reprezentantilor functionarilor publici in comisia paritara 2017-03-14
275 / 2017 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Tibanesti, judetul Iasi in sedinta extraordinara in data de 16.03.2017. 2017-03-14
273 / 2017 Dispozitie privind delegarea atributiilor secretarului comunei Tibanesti, doamnei Timofte Maria - insp./agent agricol 2017-03-10
182 / 2017 Dispozitie privind aprobarea statelor nominale de personal, începand cu data de 01.03.2017 2017-02-28