Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2018 Proces-verbal al ședinței ordinare a consiliului local comunal din ziua de 26 aprilie 2018, care a avut loc în sala de ședințe a consiliului local. 2018-04-26
53 / 2018 Hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr.5726/05.07.2016 cu privire la concesionarea suprafeței de 25,5 ha pășune comunală încheiat între Consiliul Local Țibănești și Câmpeanu Radu Eugen. 2018-04-26
52 / 2018 Hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului domeniului public al comunei Țibănești, județul Iași la data 30.04.2018. 2018-04-26
51 / 2018 Hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii patrimoniului UAT Țibănești, județul Iași din 31 decembrie 2017. 2018-04-26
50 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 47.600 lei inclusiv TVA către SC PRO CONSULTING EXPERT SRL reprezentând servicii de consultanță pentru proiectul ,,EXTINDERE SISTEM CANALIZARE SAT ȚIBĂNEȘTI ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE ÎN SAT JIGORENI, COMUNA ȚIBĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,,. 2018-04-26
49 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 95.200 lei inclusiv TVA către SC PRO CONSULTING EXPERT SRL reprezentând servicii de proiectare, faza Studiu Fezabilitate pentru proiectul ,, EXDINDERE SISTEM CANALIZARE SAT ȚIBĂNEȘTI ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE ÎN SAT JIGORENI, COMUNA ȚIBĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,,. 2018-04-26
48 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 16.184 lei către SC CREATIV CONSULTING SRL reprezentând servicii de consultanță în management pentru realizarea și implementarea proiectului,, ACHIZIȚIONAREA UNUI AUTOGREDER PENTRU SERVICIILE PUBLICE ALE COMUNEI ȚIBĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,,. 2018-04-26
47 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar respectiv Liceul Tehnologic ,,Petre P.Carp,, Țibănești și Școala Gimnazială Glodenii Gîndului. 2018-04-26
46 / 2018 Hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.25. 2018-04-26
45 / 2018 Hotărâre cu privire la organizarea pășunatului rațional al animalelor, executarea lucrărilor de ameliorare a pajiștilor. 2018-04-26
44 / 2018 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local data de 31.03.2018. 2018-04-26
0 / 2018 Proces verbal al şedinţei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 22 martie 2018, care a avut loc în sala de şedinţe a consiliului local. 2018-03-22
43 / 2018 Hotarare privind modificarea si completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2018 precum si actualizarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2018 in urma aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 2018-03-22
42 / 2018 Hotarare privind modificarea si completarea art.1 si art 3 alin(1)din HCL nr.97/2017 pentru aprobarea aplicarii prevederilor Legii nr.153/2017 la comuna Tibanesti,jud. Iasi. 2018-03-22
41 / 2018 Hotarare privind realizarea proiectului ,,Reabilitare si modernizare cladire existenta, fost sediu administrativ-Primaria Tibanesti din str. Petre P.Carp nr.2, in vederea înfiintării Centrului de permanenta medicala, în comuna Țibănesti, judetul Iași. 2018-03-22