Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2018 Proces verbal al sedintei extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 12 martie 2018, care a avut loc in sala de sedinte a consiliului local. 2018-03-12
27 / 2018 Hotarare privind aprobarea decontarii sumei de 197.888,76 lei reprezentand plata partiala catre S.C ELECTROMAGNETICA S.A Bucuresti din excedentul bugetar al anului precedent. 2018-03-12
26 / 2018 Hotarare privind plata sumei de 41.841.59 lei reprezentand servicii de consultanta in management investitie pentru un numar de patru obiective de investitii din comuna Tibanesti, judetul Iasi din excedentul bugetar al anului precedent. 2018-03-12
0 / 2018 Proces verbal al sedintei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 15 februarie 2018, care a avut loc in sala de sedinte a consiliului local. 2018-02-15
25 / 2018 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Tibanesti, judetul Iasi, pe anul 2018. 2018-02-15
24 / 2018 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Scoala Gimnaziala Glodenii Gindului. 2018-02-15
23 / 2018 Hotarare privind modificarea si completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2018. 2018-02-15
22 / 2018 Hotarare privind aprobarea-Planului de amenajament pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul administrativ al comunei Tibanesti. 2018-02-15
21 / 2018 Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiune privind activitatile de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Iasi si operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in judetul Iasi. 2018-02-15
20 / 2018 Hotarare privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent,, Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi. 2018-02-15
19 / 2018 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Tibanesti pentru lunile martie, aprilie si mai 2018. 2018-02-15
18 / 2018 Hotarare privind aprobarea Planificarii anuale a activitatilor culturale si sportive ce se vor desfasura in cadrul Caminului Cultural Tibanesti in 2018. 2018-02-15
17 / 2018 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Liceul Tehnologic,, Petre P.Carp,, Tibanesti. 2018-02-15
16 / 2018 Hotarare privind luarea masurilor pentru apararea impotriva,incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul comunei Tibanesti, judetul Iasi. 2018-02-15
15 / 2018 Hotarare privind insusirea raportului elaborat de primarul comunei,privind starea economica,sociala si de mediu a comunei Tibanesti, pe anul 2017. 2018-02-15