Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2018 Proces verbal a ședinței extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 11 septembrie 2018, care a avut loc în sala de ședințe a consiliului local 2018-09-11
116 / 2018 Hotărâre privind aprobarea plății sumei de 17.136 lei către SC MACON XCX SRL pentru prestări servicii cu buldoexcavatorul și vola autoutilitară 2018-09-11
115 / 2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018. 2018-09-11
0 / 2018 Proces verbal al ședinței ordinare a consiliului local comunal din ziua de 30 august 2018, care a avut loc în sala de ședințe a consiliului local 2018-08-30
114 / 2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018. 2018-08-30
113 / 2018 Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului Poliției Locale Țibănești, jud.Iași. 2018-08-30
112 / 2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind prestarea activității/muncii neremunerate în folosul comunității. 2018-08-30
111 / 2018 Hotărâre privind suplimentarea fondului alocat inițial cu suma de 5340 lei din bugetul local de la cap.,,Cultură,, pentru organizarea sărbătorii festive ,,Ziua Comunei Țibănești,, ediția a XIV a ce a avut loc în ziua de 01 iulie 2018. 2018-08-30
110 / 2018 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire (D.A.T.C) pentru obiectivul de investiții ,,CONSTRUIRE TROIȚĂ PE DOMENIUL PUBLIC,,. 2018-08-30
109 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar respectiv Liceul Tehnologic ,,Petre P.Carp,, Țibănești. 2018-08-30
108 / 2018 Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Țibănești nr.27/26.03.2009 și HCL Țibănești nr.118/17.12.2009. 2018-08-30
107 / 2018 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Țibănești, județul Iași. 2018-08-30
106 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar respectiv Școala Gimnazială Glodenii Gîndului. 2018-08-30
105 / 2018 Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Țibănești pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2018. 2018-08-30
104 / 2018 Hotărâre cu privire la îmbunătățirea activității desfășurate în cadrul Căminul Cultural Țibănești, jud.Iași. 2018-08-30