Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2017 Proces verbal al sedintei extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 31 iulie 2017 2017-07-31
104 / 2017 Hotarare privind modificarea si completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017. 2017-07-31
103 / 2017 Hotarare privind implementarea proiectului ,,ACHIZITIONAREA UNUI AUTOGREDER PENTRU SERVICIILE PUBLICE ALE COMUNEI TIBANESTI, JUDETUL IASI,, 2017-07-31
0 / 2017 Proces verbal al sedintei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 27 iulie 2017 2017-07-27
102 / 2017 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de inregistrare / reziliere a contractelor de arenda pentru persoane fizice si juridice in Registrul special a Contractelor de arenda 2017-07-27
101 / 2017 Hotarare privind suplimentarea fondului alocat initial cu suma de 20.000 lei din bugetul local de la cap.,,Cultura,, pentru organizarea sarbatorii festive ,,Ziua Comunei Tibanesti,, Editia a XIII a ce a avut loc in ziua de 02 iulie 2017 2017-07-27
100 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Liceul Tehnologic ,,Petre P. Carp,, Tibanesti 2017-07-27
99 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, respectiv Scoala Gimnaziala Glodenii Gindului 2017-07-27
98 / 2017 Hotarare privind aprobarea valorii nominale a chiriei lunare aferenta locuintelor pentru tineri, situate in blocul ANL din comuna Tibanesti, judtul Iasi 2017-07-27
97 / 2017 Hotarare privind aprobarea aplicarii prevederilor Legii nr. 153/2017 la comuna Tibanesi, judetul Iasi 2017-07-27
96 / 2017 Hotarare privind aprobara contului de executie al bugetului local din data de 30.06.2017 2017-07-27
95 / 2017 Hotarare privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Tibanesti in cadrul Asociatiei Comunelor din Romania. 2017-07-27
94 / 2017 Hotarare privind pregatirea conditiilor materiale in vedere deschiderii noului an scolar 2017/2018 2017-07-27
93 / 2017 Hotarare privind rezolvarea scrisorilor, sesizarilor, reclamatiilor si modul de rezolvare a problemelor ridicate de cetateni cu ocazia audientelor 2017-07-27
0 / 2017 Proces verbal al sedintei extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 04 iulie 2017. 2017-07-04