Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2017 Proces verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local comunal din ziua de 6 noiembrie 2017 2017-11-06
140 / 2017 Hotarare privind aprobarea dcumentatiei PROIECT TEHNIC-CONSTRUIRE REMIZA P.S.I SPATII GARAJE, CENTRALA TERMICA, SPATII BIROURI SI DEPOZITARE IN COMUNA TIBANESTI 2017-11-06
0 / 2017 Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local comunal din ziua de 25 octombrie 2017 2017-10-25
139 / 2017 Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii ,, C.N.I,, S.S., a amplasamentului si asigurea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,,Construire sala de sport in comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-10-25
138 / 2017 Hotarare privind plata sumei de 555.475,59 lei catre SC CASREP SRL reprezentand lucrari executate ,,Construire sediu de primarie in comuna Tibaneti,, judetul Iasi din excendentul bugetar al anului precedent 2017-10-25
137 / 2017 Hotarare de modificare si completare a HCL nr. 58/26.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de zi destinat copiilor defavorizati din comuna Tibanesti, judetul Iasi 2017-10-25
136 / 2017 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Tibanesti, judetul Iasi 2017-10-25
135 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie - ,,Retea de canalizare in localitatea Tungujei, Tibanesti, Jigoreni din comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-10-25
134 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie - ,,Reabilitare, modernizare si extindere Liceul Tehnologic Petre P. Carp Tibanesti, comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-10-25
133 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie - ,,Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal Tungujei, comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-10-25
132 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie - ,,Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Dr. Petru Brinzei din localitatea Jigoreni, comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-10-25
131 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie - ,,Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal Glodenii Gindului, comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-10-25
130 / 2017 Hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Documentul de Pozitie privind Proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi,, si mandatarea dlui/dnei Ing. ec. Aurica Cobuz pentru semnarea unor documente in cadrul sedintei Adunarii Generale A.D.I.S. Iasi 2017-10-25
129 / 2017 Hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr. 22 2017-10-25
128 / 2017 Hotarare privind acordarea manadatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS, referitor la cererea de aderare a comunei Prajeni, judetul Botosani la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa si Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr. 19 si nr. 20 la Actul Constituti, respectiv Statutul ARSACIS 2017-10-25