Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
87 / 2018 Hotărâre privind aprobarea graficului de ședință al Consiliului Local Țibănești pentru trimestrul III 2018. 2018-06-21
86 / 2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului Poliției Locale Țibănești, județul Iași. 2018-06-21
85 / 2018 Hotărâre privind scoaterea din Lista de inventar existentă la data de 31.12.2017-mijloace fixe animale, a unei cabaline de sex masculin, în urma decesului. 2018-06-21
84 / 2018 Hotărâre privind aprobarea documentației FAZA-STUDIU DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare clădire existentă, fost sediu administrativ-Primăria Țibănești din str.Petre P.Carp, nr.2 în vederea înființării centrului de permanență medicală, în comuna Țibănești, județul Iași. 2018-06-21
83 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar respectiv Liceul Tehnologic ,, Petre P. Carp,, Țibănești și Școala Gimnazială Glodenii Gîndului. 2018-06-21
82 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 2.974 lei inclusiv TVA către ,, Biroul individual arhitectură arh.SABATAY ALEXANDRA,, reprezentând servicii de verificare aferente proiectului ,,Reabilitare și Modernizare Grădinița cu program normal Răsboieni, comuna Țibănești, județul Iași. 2018-06-21
81 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 25.228 lei către SC GEOGRAPHIX PROIECT SRL reprezentând documentații tehnice,faza PTH+DE+CS+DTAC, obținere avize ți verificările tehnice ale proiectului ,,MODERNIZAREA STRĂZILOR DIN CENTRUL CIVIC AL SATULUI ȚIBĂNEȘTI, COMUNA ȚIBĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,, 2018-06-21
80 / 2018 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza Pth+D.D.EE+C.S pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea Străzilor Din Centrul Civic Al Satului Țibănești, Comuna Țibănești, Județul Iași,, 2018-06-21
79 / 2018 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018. 2018-06-21
78 / 2018 Hotărâre privind realizarea obiectivelor de investiții de interes local la nivelul comunei Țibănești, județul Iași. 2018-06-21
77 / 2018 Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de măsuri privind îmbunătățirea activității de încasare a impozitelor și taxelor de la gospodăriile populației și de la agenți economici. 2018-06-21
0 / 2018 Proces verbal sedinta ordinara Consiliu Local Tibanesti, judetul Iasi, din data de 31.05.2018 2018-05-31
76 / 2018 Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2018. 2018-05-31
75 / 2018 Hotărâre privind susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova. 2018-05-31
74 / 2018 Hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordinepublică a comunei Țibănești. 2018-05-31