Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
92 / 2017 Hotarare privind mandatarea primarului comunei Tibanesti, judetul Iasi pentru semnarea in forma autentica a lucrarilor de dezmembrare, alipire - privind imobile din Inventarul domeniului public al comunei Tibanesti, inclusiv actele premergatoare realizari obiectivelor 2017-07-04
0 / 2017 Proces verbal al sedintei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 22 iunie 2017. 2017-06-22
91 / 2017 Hotarare privind aprobarea contractarii unei firme - specializata in masuratori cadastrale 2017-06-22
90 / 2017 Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru suprafata de teren 14.500 mp situat in extravilanul comunei Tibanesti T-57, HP 994 - IAZ RACU, DIG acumulare Racu in suprafata de 400 mp situat in T-57, CD - 993, FANEATA - in suprafata de 3700 mp situata in T - 57, F - 964/27 proprietatea Primarie comunei Tibanesti in vederea concesionarii 2017-06-22
89 / 2017 Hotarare privind stabilirea perioadei de inregistrare si reziliere a contractelor de arenda pentru persoane fizice si juridice in Registrul special a Contractelor de arenda 2017-06-22
88 / 2017 Hotarare privind achizitionarea aparaturii de sonorizare pentru Caminul cultural 2017-06-22
87 / 2017 Hotarare privind decontarea sumei de 19.040 lei catre S.C. PRO AMIS CONSULTING S.R.L. reprezentand servicii de proiectare in vederea modificarii solutiei proiectului tehnic la proiectul ,, Construire sediu de primarie, in comuna Tibanesti, judetul Iasi, din excedentul anului precedent 2017-06-22
86 / 2017 Hotarare privind aprobarea participarii la Proiectul ,,Control Integrat al Poluarii cu Nutrienti,, prin construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoi de grajd in comuna Tibanesti, judetul Iasi. 2017-06-22
85 / 2017 Hotarare privind modificarea si completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017 2017-06-22
84 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, respectiv Scoala Gimnaziala Glodenii Gîndului 2017-06-22
83 / 2017 Hotarare privind aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Tibanesti pentru trimestrul III 2017 2017-06-22
82 / 2017 Hotarare privind realizarea obiectivelor de investitii de interes local de la nivelul comunei Tibanesti, judetul Iasi 2017-06-22
81 / 2017 Hotarare cu privire la imbunatatirea activitatii de incasare a impozitelor si taxelor de la gospodariile populatiei si de la agentii economici 2017-06-22
0 / 2017 Proces verbal al sedintei extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 29 mai 2017. 2017-05-29
80 / 2017 Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului domeniului public al comunei Tibanesti, judetul Iasi. 2017-05-29