Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
67 / 2017 Hotarare privind imbunatatirea activitatii desfasurata de biblioteca comunala. 2017-05-25
0 / 2017 Proces verbal al sedintei extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 05 mai 2017. 2017-05-05
66 / 2017 Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 24,78 ha pasune comunala aflata in domeniul public al comunei Tibanesti, judetul Iasi 2017-05-05
65 / 2017 Hotarare privind mandatarea primarului comunei Tibanesti, judetul Iasi pentru semnarea in forma autentica a lucrarilor de dezmembrare,privind imobilele din Inventarul domeniului public al comunei Tibanesti, inclusiv actele premergatoare realizarii obiectivelor 2017-05-05
64 / 2017 Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului domeniului public al comunei Tibanesti, judetul Iasi 2017-05-05
63 / 2017 Hotarare privind implementarea proiectului ,,Extindere sistem de canalizare in sat Tibanesti si instiintare sistem de canalizare in satul Jigoreni din comuna Tibanesti, judetul Iasi,,. 2017-05-05
0 / 2017 Proces verbal al sedintei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 27 aprilie 2017. 2017-04-27
62 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii - ,,Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal Glodenii Gindului Corp A in comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-04-27
61 / 2017 Hotarare privind includerea in Inventarul domeniului public al comunei Tibanesti, a suprafetei de 2689 mp situata in extravilanul satului Tibanesti, T - 66 2017-04-27
60 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv ,,Liceul Tehnologic ,,Petre P. Carp,, Tibanesti si Scoala Gimaziala Glodenii Gindului 2017-04-27
59 / 2017 Hotarare privind organizarea sarbatorii festive ,,Ziua comunei Tibanesti,, Editia a XIII a in ziua de 02 iulie 2017 si alocarea sumei de 35.000 lei pentru desfasurarea evenimentului din bugetul local al comunei Tibanesti de la cap. ,,Cultura,,. 2017-04-27
58 / 2017 Hotarare privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 5722/05.07.2016 cu privire la concesionarea suprafetei de 24,78 ha pasune comunala incheiat intre Consiliul Local Tibanesti si P.F.A Bîrzu Anisoara 2017-04-27
57 / 2017 Hotarare privind rezilierea Contractului de concesiune numarul 11.147/2013 cu privire la concesionarea Iazului Tungujei in suprafata totala de 2,96 ha situat in satul Tungujei, comuna Tibanesti, judetul Iasi. 2017-04-27
56 / 2017 Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tibanesti, judetul Iasi la data de 04.04.2017 2017-04-27
55 / 2017 Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si SC APAVITAL SA 2017-04-27