Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2017 Proces verbal al sedintei ordinare a consiliului local din ziua de 27 martie 2017. 2017-03-27
52 / 2017 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Tibanesti, judetul Iasi, pe anul 2017. 2017-03-27
51 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii - ,,Retele de canalizare in Tungujei, Tibanesti si Jigoreni in comuna Tibanesti,, judetul Iasi. 2017-03-27
50 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectul de investitii - ,,Modernizare prin asfaltare drumuri satesti si comunale pe o lungime de 1,6 km, in comuna Tibanesti, judetul Iasi,,. 2017-03-27
49 / 2017 Hotarare privind limitarea numarului de cereri pentru eliberare actului de identitate cetatenilor romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania, ca urmare a dobândirii/redobândirii cetateniei, schimbarii domiciliului din strainatate in Romania. 2017-03-27
48 / 2017 Hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive ,,Fulgerul Tibanesti 2016,, in anul 2017. 2017-03-27
47 / 2017 Hotarare privind aprobarea Procesului verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii patrimoniului UAT Tibanesti, judetul Iasi din data de 31 decembrie 2016. 2017-03-27
46 / 2017 Hotarare privind editarea ziarului ,,Gazeta de Tibanesti,,. 2017-03-27
45 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Liceul Tehnologic ,,Petre P. Carp,, Tibanesti. 2017-03-27
44 / 2017 Hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar care va functiona in anul scolar 2017-2018 pe raza administrativ teritoriala a comunei Tibanesti, judetul Iasi. 2017-03-27
43 / 2017 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si interes local pe anul 2017 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, de pe raza administrativ teritoriala a comunei Tibanesti conform Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. 2017-03-27
42 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Scoala Gimnaziala Glodenii Gîndului. 2017-03-27
41 / 2017 Hotarare privind modificarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017. 2017-03-27
40 / 2017 Hotarare privind scutirea de la plata taxei de salubrizare a unui numar de 165 cetateni care nu beneficiaza de servicii de salubrizare. 2017-03-27
39 / 2017 Hotarare privind aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Tibanesti pentru trimestrul II 2017. 2017-03-27