Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
110 / 2017 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, sursa A 2017-08-23
109 / 2017 Hotarare privind modificarea si completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017 2017-08-23
108 / 2017 Hotarare privind modificarea si completarea art.60 alin.(2) din Hotararea Consiliului Local Tibanesti nr.74 din 21.07.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Tibanesti 2017-08-23
107 / 2017 Hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr.21 2017-08-23
106 / 2017 Hotarare cu privire la imbunatatirea activitatii desfasurate in cadrul Caminului Cultural Tibanesti, judetul Iasi 2017-08-23
105 / 2017 Hotarare cu privire la activitatea desfasurata de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tibanesti 2017-08-23
0 / 2017 Proces verbal al sedintei extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 31 iulie 2017 2017-07-31
104 / 2017 Hotarare privind modificarea si completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017. 2017-07-31
103 / 2017 Hotarare privind implementarea proiectului ,,ACHIZITIONAREA UNUI AUTOGREDER PENTRU SERVICIILE PUBLICE ALE COMUNEI TIBANESTI, JUDETUL IASI,, 2017-07-31
0 / 2017 Proces verbal al sedintei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 27 iulie 2017 2017-07-27
102 / 2017 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de inregistrare / reziliere a contractelor de arenda pentru persoane fizice si juridice in Registrul special a Contractelor de arenda 2017-07-27
101 / 2017 Hotarare privind suplimentarea fondului alocat initial cu suma de 20.000 lei din bugetul local de la cap.,,Cultura,, pentru organizarea sarbatorii festive ,,Ziua Comunei Tibanesti,, Editia a XIII a ce a avut loc in ziua de 02 iulie 2017 2017-07-27
100 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Liceul Tehnologic ,,Petre P. Carp,, Tibanesti 2017-07-27
99 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, respectiv Scoala Gimnaziala Glodenii Gindului 2017-07-27
98 / 2017 Hotarare privind aprobarea valorii nominale a chiriei lunare aferenta locuintelor pentru tineri, situate in blocul ANL din comuna Tibanesti, judtul Iasi 2017-07-27