Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
4 / 2018 Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii publice al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tibanesti, judetul Iasi la data de 09.01.2018. 2018-01-09
3 / 2018 Hotarare privind aprobarea platii sumei de 945.328,14 lei din excedentul bugetar al anului precedent catre S.C DAROCONSTRUCT S.R.L reprezentand executie lucrari la obiectivul,,Retele canalizare si statie de epurare in comuna Tibanesti, judetul Iasi. 2018-01-09
2 / 2018 Hotarare privind insusirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a comunei Tibanesti, judetul Iasi nr.4243.3P/04.01.2018. 2018-01-09
1 / 2018 Hotarare privind aprobarea acoperirii definitiva a deficitului sectiunii de dzvoltare a bugetului local, sursa A din excedentul anului precedent 2016. 2018-01-09
0 / 2017 Proces vebal al sedintei extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 27 decembrie 2017, care a avut loc in sala de sedine a consiliului local. 2017-12-27
168 / 2017 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL 103/31.07.2017 privind implementarea proiectului ,, ACHIZITIONAREA UNUI AUTOGREDER PENTRU SERVICIILE PUBLICE ALE COMUNEI TIBANESTI, JUDETUL IASI,, 2017-12-27
167 / 2017 Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local preliminat la data de 31.12.2017. 2017-12-27
166 / 2017 Hotarare privnd aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017. 2017-12-27
0 / 2017 Proces verbal al sedintei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 15 decembrie 2017, care a avut loc in sala de sedinte a consiliului local. 2017-12-15
165 / 2017 Hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tibanesti pe anul 2018. 2017-12-15
164 / 2017 Hotarare privind aprobarea PROIECTUL de buget pe anul 2018 si estimarea pe anii 2019 , 2021. 2017-12-15
162 / 2017 Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului public al comunei Tibanesti, judetul Iasi. 2017-12-15
161 / 2017 Hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Tibanesti in Adunarea Generala a Actionarilor a APAVITAL S.A Iasi,in vederea drepturilor de actionar. 2017-12-15
160 / 2017 Hotarare privind alocarea sumei de 4.000 lei,din bugetul local pentru anul 2017 de la capitolul,,Cultura,, pentru organizarea Festivalului Concurs al Traditiilor si Obiceiurilor de iarna,,Din Vatra Satului,, editia a II a. 2017-12-15
159 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Liceul Tehnologic ,,Petre P. Carp,, Tibanesti si Scoala Gimnaziala Glodenii Gindului. 2017-12-15