Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
61 / 2018 Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Țibănești pentru lunile iunie, iulie și august 2018. 2018-05-31
60 / 2018 Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. 2018-05-31
59 / 2018 Hotărâre cu privire la organizarea activității compartimentului de asistență socială la nivelul comunei Țibănești, județul Iași. 2018-05-31
58 / 2018 Hotărâre privind îmbunătățirea activității desfășurată de biblioteca comunală. 2018-05-31
0 / 2018 Proces verbal al ședinței extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 18 mai 2018, care a avut loc în sala de ședințe a consiliului local. 2018-05-18
57 / 2018 Hotărâre privind modificarea şi completarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2018. 2018-05-18
56 / 2018 Hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi. 2018-05-18
55 / 2018 Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,, Modernizarea străzilor din centrul civic al satului Ţibăneşti, comuna Ţibăneşti judeţul Iaşi. 2018-05-18
0 / 2018 Proces verbal al şedinţei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 26 aprilie 2018, care a avut loc în sala de şedinţe a consiliului local. 2018-04-26
54 / 2018 Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de Specialitate al Primarului comunei Ţibăneşti , jud. Iasi. 2018-04-26
53 / 2018 Hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr.5726/05.07.2016 cu privire la concesionarea suprafeței de 25,5 ha pășune comunală încheiat între Consiliul Local Țibănești și Câmpeanu Radu Eugen. 2018-04-26
52 / 2018 Hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului domeniului public al comunei Țibănești, județul Iași la data 30.04.2018. 2018-04-26
51 / 2018 Hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii patrimoniului UAT Țibănești, județul Iași din 31 decembrie 2017. 2018-04-26
50 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 47.600 lei inclusiv TVA către SC PRO CONSULTING EXPERT SRL reprezentând servicii de consultanță pentru proiectul ,,EXTINDERE SISTEM CANALIZARE SAT ȚIBĂNEȘTI ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE ÎN SAT JIGORENI, COMUNA ȚIBĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,,. 2018-04-26
49 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 95.200 lei inclusiv TVA către SC PRO CONSULTING EXPERT SRL reprezentând servicii de proiectare, faza Studiu Fezabilitate pentru proiectul ,, EXDINDERE SISTEM CANALIZARE SAT ȚIBĂNEȘTI ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE ÎN SAT JIGORENI, COMUNA ȚIBĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,,. 2018-04-26