Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
137 / 2017 Hotarare de modificare si completare a HCL nr. 58/26.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de zi destinat copiilor defavorizati din comuna Tibanesti, judetul Iasi 2017-10-25
136 / 2017 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Tibanesti, judetul Iasi 2017-10-25
135 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie - ,,Retea de canalizare in localitatea Tungujei, Tibanesti, Jigoreni din comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-10-25
134 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie - ,,Reabilitare, modernizare si extindere Liceul Tehnologic Petre P. Carp Tibanesti, comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-10-25
133 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie - ,,Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal Tungujei, comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-10-25
132 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie - ,,Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Dr. Petru Brinzei din localitatea Jigoreni, comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-10-25
131 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie - ,,Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal Glodenii Gindului, comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-10-25
130 / 2017 Hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Documentul de Pozitie privind Proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi,, si mandatarea dlui/dnei Ing. ec. Aurica Cobuz pentru semnarea unor documente in cadrul sedintei Adunarii Generale A.D.I.S. Iasi 2017-10-25
129 / 2017 Hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr. 22 2017-10-25
128 / 2017 Hotarare privind acordarea manadatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS, referitor la cererea de aderare a comunei Prajeni, judetul Botosani la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa si Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr. 19 si nr. 20 la Actul Constituti, respectiv Statutul ARSACIS 2017-10-25
127 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Scoala Gimnaziala Glodenii Gindului 2017-10-25
126 / 2017 Hotarare privind aprobarea Programului de masuri privind imbunatatirea activitatii avocatului angajat al Primariei si Consiliului Local Tibanesti, judetul Iasi 2017-10-25
125 / 2017 Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.09.2017 2017-10-25
0 / 2017 Proces verbal a sedintei ordinare a Consiliului Local Tibanesti din data de 28 septembrie 2017 2017-09-28
124 / 2017 Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tibanesti ca membru in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat al Liceului Tehnologic ,, Petre P. Carp,, comuna Tibanesti, judetul Iasi pentru anul scolar 2017-2018 2017-09-28