Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
123 / 2017 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2017-09-28
122 / 2017 Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii publice al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tibanesti, judetul Iasi la data de 01.10.2017 2017-09-28
121 / 2017 Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului domeniului public al comunei Tibanesti, judetul Iasi 2017-09-28
120 / 2017 Hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre DelGaz Grid S.A. asupra suprafetei de 50 mp de teren apartinand domeniului public al comunei Tibanesti situat in intravilanul satului Jigoreni, pe durata de existenta a instalatiilor de utilitate publica de distributie energie electrica 2017-09-28
119 / 2017 Hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre DelGaz Grid S.A. asupra suprafetei de 50 mp de teren apartinand domeniului public al comunei Tibanesti situat in intravilanul satului Glodenii Gindului, pe durata de existenta a instalatiilor de utilitate publica de distributie energie electrica 2017-09-28
118 / 2017 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, sursa A 2017-09-28
117 / 2017 Hotarare privind aprobarea documentatiei faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investitii ,, Reabilitare sistem de iluminat public in comuna Tibanesti, sat Glodenii Gindului,, 2017-09-28
116 / 2017 Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tibanesti in Consiliul de Admnistratie al Liceului Tehnologic ,,Petre P. Carp,, Tibanesti, judetul Iasi pentru anul scolar 2017-2018 2017-09-28
115 / 2017 Hotarare privind desemnarea unui numar de doi reprezentanti ai Consiliului Local Tibanesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Glodenii Gindului, comuna Tibanesti, judetul Iasi pentru anul scolar 2017-2018 2017-09-28
114 / 2017 Hotarare privind aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Tibanesti pentru trimestrul IV 2017-09-28
113 / 2017 Hotarare cu privire la masurile ce trenuie luate pentru respectarea disciplinei in constructii in comuna Tibanesti, judetul Iasi 2017-09-28
112 / 2017 Hotarare privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol 2017-09-28
0 / 2017 Proces verbal a sedintei ordinare a Consiliului Local Tibanesti din data de 23.08.2017 2017-08-23
111 / 2017 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Tibanesti pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2017 2017-08-23
110 / 2017 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, sursa A 2017-08-23