Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2017 Hotarare privind aprobarea Statului de functii, incepand cu data de 01.03.2017 ca urmare a transformarii unui post contractual vacant de asistent social practicant in asistent social debutant din cadrul Compartimentului Centru de Zi. 2017-02-20
25 / 2017 Hotarare privind aprobarea, modificarea si completarea Inventarului domeniului public al comunei Tibanesti 31.01.2017. 2017-02-20
24 / 2017 Hotarare privind aprobarea declasificarii unor drumuri de interes local din categoria Drumuri vicinale (drumuri de exploatare DE) si clasificarea lor in drumuri de interes local categoria Drumuri satesti (DS), aflate in domeniul public al comunei Tibanesti, judetul Iasi. 2017-02-20
23 / 2017 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Tibanesti pentru lunile martie, aprilie si mai 2017 2017-02-20
22 / 2017 Hotarare privind aprobarea Planificarii anuale a activitatilor culturale si sportive ce se vor desfasura in cadrul Caminului Cultural Tiabnesti in anul 2017. 2017-02-20
21 / 2017 Hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurate in continutul Hotararii Consiliului Local Tibanesti nr.128/24.11.2016 privind aprobarea documentatiei PROIECT TEHNIC - CONSTRUCTIE FOISOR in comuna Tibanesti, judetul Iasi. 2017-02-20
20 / 2017 Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 încheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si S.C. APAVITAL S.A. 2017-02-20
19 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamntul preuniversitar respectiv Scoala Glodenii Gîndului. 2017-02-20
18 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamntul preuniversitar, respectiv Liceul Tehnologic ,,Petre P. Carp,, Tibanesti si Scoala Gimnaziala Glodenii Gîndului. 2017-02-20
17 / 2017 Hotarare privind luarea masurilor pentru apararea impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul comunei Tibanesti, judetul Iasi. 2017-02-20
16 / 2017 Hotarare privind însusirea raportului elaborat de primarul comunei, privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Tibanesti, pe anul 2016. 2017-02-20
0 / 2017 Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Comunal din ziua de 26 ianuarie 2017 2017-01-26
15 / 2017 Hotarare privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a comunei Tibanesti, judetul Iasi nr.4243.2P din 25.01.2017. 2017-01-26
14 / 2017 Hotarare privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Tibanesti pentru anul 2016. 2017-01-26
13 / 2017 Hotarare privind includerea/excluderea unor bunuri in Inventarul domeniului privat al comunei Tibanesti, judetul Iasi. 2017-01-26