Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2017 Proces verbal al sedintei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 25 mai 2017. 2017-05-25
79 / 2017 Hotarare privind decontarea sumei de 261.647,64 lei catre SC CASREP SRL reprezentand lucrari executate ,,Construire sediu de primarie in comuna Tibanesti, judetul Iasi,, din excedentul bugetar al anului precedent 2017-05-25
78 / 2017 Hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tibanesti, judetul Iasi la data de 01.06.2017 2017-05-25
77 / 2017 Hotarare privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor de intretinere si imbunatatire a pasunii comunale de pe raza UAT Tibanesti, judetul Iasi 2017-05-25
76 / 2017 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, sursa A si aprobarea platii din bugetul local a sumei de 239.947,01 lei reprezentand intoarcere executare silita catre SC SFG PROD SRL 2017-05-25
75 / 2017 Hotarare privind aprobarea platii diferentelor salariale stabilite in baza Sentintei 796/2016/CA a Tribunalului Iasi. 2017-05-25
74 / 2017 Hotarare privind aprobarea platii sumei de 71.304,15 lei, suma restanta pentru serviciile de salubrizare aferente anului 2016, catre SC SALUBRIS SA Iasi, din bugetul anului 2017. 2017-05-25
73 / 2017 Hotarare referitoare la modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare - epurare 2017-05-25
72 / 2017 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Tibanesti, pentru lunile iunei, iulie si august 2017 2017-05-25
71 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamnetul preuniversitar, respectiv Liceul Tehnologic ,,Petre P. Carp,, Tibanesti 2017-05-25
70 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, respectiv Scoala Gimnaziala Glodenii Gîndului 2017-05-25
69 / 2017 Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 2017-05-25
68 / 2017 Hotarare cu privire la imbunatatirea activitatii desfasurate de compartimentul de asistenta sociala de la nivelul comunei Tibanesti, judetul Iasi. 2017-05-25
67 / 2017 Hotarare privind imbunatatirea activitatii desfasurata de biblioteca comunala. 2017-05-25
0 / 2017 Proces verbal al sedintei extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 05 mai 2017. 2017-05-05