Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
73 / 2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Țibănești. 2018-05-31
72 / 2018 Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive,, Fulgerul Țibănești 2016,, în anul 2018. 2018-05-31
71 / 2018 Hotărâre privind organizarea sărbătorii festive ,, Ziua comunei Țibănești,, Ediția a XIV a în ziua 01 iulie 2018 și alocarea sumei de 25.000 lei pentru desfășurarea evenimentului din bugetul local al comunei Țibănești de la cap. ,, Cultură,,. 2018-05-31
70 / 2018 Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Țibănești, județul Iași. 2018-05-31
69 / 2018 Hotărâre privind aprobarea completărilor aduse Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009, Actul Adițional nr.26. 2018-05-31
68 / 2018 Hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com.Bozieni, jud. Neamț la Asociația Regională de Apă și Canal Iași-ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr.21 și nr.22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARASACIS. 2018-05-31
67 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 86.037 lei reprezentând plata parțială către S.C ELECTROMAGNETICA S.A București și a sumei de 595 lei către S.C TRODONIC S.R.L reprezentând elaborare documentație de avizare a lucrărilor. 2018-05-31
66 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 35.343 lei către SC BENSON CONSULTING SRL reprezentând servicii de consultanță și proiectare aferente proiectului ,, REȚELE DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE ÎN COMUNA ȚIBĂNEȘTI ,JUDEȚUL IAȘI,,. 2018-05-31
65 / 2018 Hotărîre privind aprobarea decontării sumei de 21.358 lei către SC BENSON CONSULTING SRL reprezentând documentație tehnică, faza DALI pentru proiectul ,, MODERNIZAREA STRĂZILOR DIN CENTRUL CIVIC AL SATULUI ȚIBĂNEȘTI, COMUNA ȚIBĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,,. 2018-05-31
64 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 833 lei către SC GECO PROIECT SRL reprezentând servicii de verificare aferente proiectului ,, MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL RĂSBOIENI, comuna Țibănești, Județul Iași. 2018-05-31
63 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar respectiv Liceul Tehnologic,, Petre P.Carp,, Țibănești și Școala Gimnazială Glodenii Gîndului. 2018-05-31
62 / 2018 Hotărâre privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curățeniei și igienei publice, a întreținerii terenurilor și curților, a prevenirii incendiilor, precum și a protecției mediului în comuna Țibănești, județul Iași. 2018-05-31
61 / 2018 Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Țibănești pentru lunile iunie, iulie și august 2018. 2018-05-31
60 / 2018 Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. 2018-05-31
59 / 2018 Hotărâre cu privire la organizarea activității compartimentului de asistență socială la nivelul comunei Țibănești, județul Iași. 2018-05-31