Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2017 Hotarare privind Actul Aditional nr.17 la Actul Constituitiv si a Actului Aditional nr.18 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS. 2017-03-27
37 / 2017 Hotarare privind rezilirea Contractului de concesiune numarul 928/2007 cu privire la concesionarea suprafetei de 30 mp situat in T.23, P.A 595 din satul Tibanesti, comuna Tibanesti, judetul Iasi. 2017-03-27
36 / 2017 Hotarare privind stabilirea taxei speciale de salubrizarein cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Tibanesti si aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare,,. 2017-03-27
35 / 2017 Hotarare privind aprobarea Programului de masuri cu privire la asigurarea starii de sanatate a animalelor si pasarilor din comuna Tibanesti, judetul Iasi si la imbunatatirea activitatii sanitar-veterinare din localitate 2017-03-27
34 / 2017 Hotarare privind imbunatatirea activitatii de buna gospodarire si infrumusetare a comunei si actiunile ce trebuie intreprinse pentru protectia mediului in comuna Tibanesti, judetul Iasi. 2017-03-27
0 / 2017 Proces verbal al sedintei extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 16 martie 2017 2017-03-16
33 / 2017 Hotarare cu privire la reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii - ,,Constructie Baza Sportiva model 1 in comuna Tibanesti, judetul Iasi,, la data de 01.01.2017 2017-03-16
0 / 2017 Proces verbal al sedintei extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 28 februarie 2017. 2017-02-28
32 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea: indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii - ,,Extinderea sistemului de iluminat public stradal in comuna Tibanesti, judetul Iasi,,. 2017-02-28
31 / 2017 Hotarare privind implementarea proiectului - ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Tibanesti, judetul Iasi. 2017-02-28
30 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea, indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii - ,,Reabilitare, modernizare si extindere Liceul Tehnologic ,,Petre P. Carp.. - Tibanesti, comuna Tibanesti, judetul Iasi. 2017-02-28
29 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obictivul de investitii -,,Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal - Tungujei, comuna Tibanesti, judetul Iasi. 2017-02-28
28 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii -,,Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala ,,Dr. Petru Brânzei,, din licaliatea Jogoreni, comuna Tibanesti, judetul Iasi. 2017-02-28
27 / 2017 Hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii - ,,Construire si dotare centru medical de permanenta in comuna Tibanesti, judetul Iasi,,. 2017-02-28
0 / 2017 Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Comunal din ziua de 20 februarie 2017 2017-02-20