Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
48 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 16.184 lei către SC CREATIV CONSULTING SRL reprezentând servicii de consultanță în management pentru realizarea și implementarea proiectului,, ACHIZIȚIONAREA UNUI AUTOGREDER PENTRU SERVICIILE PUBLICE ALE COMUNEI ȚIBĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,,. 2018-04-26
47 / 2018 Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar respectiv Liceul Tehnologic ,,Petre P.Carp,, Țibănești și Școala Gimnazială Glodenii Gîndului. 2018-04-26
46 / 2018 Hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.25. 2018-04-26
45 / 2018 Hotărâre cu privire la organizarea pășunatului rațional al animalelor, executarea lucrărilor de ameliorare a pajiștilor. 2018-04-26
44 / 2018 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local data de 31.03.2018. 2018-04-26
0 / 2018 Proces verbal al şedinţei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 22 martie 2018, care a avut loc în sala de şedinţe a consiliului local. 2018-03-22
43 / 2018 Hotarare privind modificarea si completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2018 precum si actualizarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2018 in urma aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 2018-03-22
42 / 2018 Hotarare privind modificarea si completarea art.1 si art 3 alin(1)din HCL nr.97/2017 pentru aprobarea aplicarii prevederilor Legii nr.153/2017 la comuna Tibanesti,jud. Iasi. 2018-03-22
41 / 2018 Hotarare privind realizarea proiectului ,,Reabilitare si modernizare cladire existenta, fost sediu administrativ-Primaria Tibanesti din str. Petre P.Carp nr.2, in vederea înfiintării Centrului de permanenta medicala, în comuna Țibănesti, judetul Iași. 2018-03-22
40 / 2018 Hotarare privind schimbarea destinatiei imobilului ce apartine Inventarului domeniului public al comunei Tibanesti, sediu de primarie din strada Petre P.Carp nr.2. 2018-03-22
39 / 2018 Hotarare privind achizitia unei centrale telefonice necesara dotarii noului sediu administrativ al Primariei comunei Tibanesti. 2018-03-22
38 / 2018 Hotarare privind achizitia unui numar de doua bariere automate de protectie. 2018-03-22
37 / 2018 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Tibanesti. 2018-03-22
36 / 2018 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Tibanesti,judetul Iasi. 2018-03-22
35 / 2018 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Liceul Tehnologic ,,Petre P.Carp,, Tibanesti si Scoala Gimnaziala Glodenii Gindului. 2018-03-22