Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
158 / 2017 Hotarare privind aprobarea platii sumei de 20.282 lei reprezentand cotizatia pentru U.A.T Tibanesti pentru anul 2017 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Regionala a Serviciilor Apa Canal Iasi ARSACIS si Asociatia Grupul de Actiune Locala ,,Colinele Iasilor,, 2017-12-15
157 / 2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017. 2017-12-15
156 / 2017 Hotarare privnd aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Tibanesti pentru trim. I 2018. 2017-12-15
155 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Liceul Tehnologic ,,Petre P Carp,, Tibanesti. 2017-12-15
154 / 2017 Hotarare cu privire la imbunatatirea activitatii desfasurate de comisiile de specialitate ale consiliului local. 2017-12-15
153 / 2017 Hotarare privind organizarea Pomului de Craciun si a manifestarilor culturale organizate cu ocazia sarbatorilor de iarna. 2017-12-15
0 / 2017 Proces verbal al sedintei extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 07.12.2017, care avut loc in sala de sedinte a consiliului local. 2017-12-07
152 / 2017 Hotarare privind mandatarea executivului Primariei comunei Tibanesti in vederea inceperii demersurilor legale pentru infiintarea Biroului de Politie Locala in comuna Tibanesti, jud. Iasi. 2017-12-07
151 / 2017 Hotarare privind aprobarea documentatiei faza studiu fezabilitate, aferenta obiectivului de investitii ,,Reabilitare si eficientizare sistem de iluminat stradal in comuna Tibanesti, sat Rasboieni si sat Jigoren,, 2017-12-07
0 / 2017 Proces verbal sedinta ordinara a Consiliului Local Tibanesti, judetul Iasi din data de 23 noiembrie 2017 2017-11-23
150 / 2017 Hotarare privind plata sumei de 149464 lei reprezentand servicii de proiectare si inginerie Faza DALI si studiile de teren aferente unui numar de patru obiective de investitii din comuna Tibanesti, judetul Iasi din excedentul bugetar al anului precedent 2017-11-23
149 / 2017 Hotarare privind plata sumei de 136850 lei catre SC PRO CONSULTING EXPERT SRL reprezentand Stdiul de fezabilitate si studii de teren aferente obiectivului de investitii ,,Retele de canalizare in localitatea Tungujei, Tibanesti, Jigoreni,, din excedentul bugetar al anului precedent 2017-11-23
148 / 2017 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 2017-11-23
147 / 2017 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, respectiv Scoala Gimnaziala Glodenii Gindului 2017-11-23
146 / 2017 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Tibanesti pentru lunile decembrie, ianuarie si februarie 2017 2017-11-23