Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2018 Hotarare privind luarea masurilor pentru apararea impotriva,incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul comunei Tibanesti, judetul Iasi. 2018-02-15
15 / 2018 Hotarare privind insusirea raportului elaborat de primarul comunei,privind starea economica,sociala si de mediu a comunei Tibanesti, pe anul 2017. 2018-02-15
163 / 2017 Hotarare privind rezilierea Contractului de concesiune nr.925/26.01.2007, nr.870/25.01.2007, nr.6776/07.09.2006 incheiate intre Consiliul Local Tibanesti si Cocea Alinel, Papuc Marcel si Cain Gheorghe. 2017-12-15
0 / 2018 Proces verbal al sedintei ordinar a consiliului local comunal din ziua de 25 ianuarie 2018, care a avut loc in sala de sedinte a consiliului local. 2018-01-25
14 / 2018 Hotarare privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor individuale pentru secretarul comunei Tibanesti pentru anul 2017. 2018-01-25
13 / 2018 Hotarare privind aprobarea Organigramei a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tibanesti, judetul Iasi si Planul de ocupare a functiilor publice nou infiintate. 2018-01-25
12 / 2018 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentu naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar rspectiv Scoala Gimnaziala Glodenii Gindului. 2018-01-25
11 / 2018 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tibanesti, judetul Iasi pentru anul 2018. 2018-01-25
10 / 2018 Hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar care va functiona in anul scolar 2018-2019 pe raza teritoriala a comunei Tibanesti, judetul Iasi. 2018-01-25
9 / 2018 Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local data de 31.12.2017. 2018-01-25
8 / 2018 Hotarare cu privire la imbunatatirea activitatii desfasurate de asistentul medical comunitar al comunei Tibanesti, judetul Iasi. 2018-01-25
7 / 2018 Hotarare cu privire la rezolvarea scrisorilor, sesizarilor, reclamatiilor si modul de rezolvare a problemelor ridicate de cetateni cu ocazia audientelor. 2018-01-25
0 / 2018 Proces verbal al sedintei extraordinare a consiliului local comunal din ziua de 19 ianuarie 2018, care a avut loc in sala de sedinte a consiliului local. 2018-01-19
6 / 2018 Hotarare privind aprobarea P.U.Z in vederea construirii ,,Platforma depozitare gunoi de grajd in comuna Tibanesti, judetul Iasi ,, pentru suprafata de 15.800 m.p. situata in extravilanul satului Tibanesti, in T 90, parcela, Parcela 1850, cu numere cadastrale 61.978 si 61.979. 2018-01-19
0 / 2018 Proces verbal al sedintei extraordinare a consiliului local din ziua de 15 ianuarie 2018, care a avut loc in sala de sedinte a consiliului local. 2018-01-15