Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
107 / 2013 Hotărâre privind organizarea Pomului de Crăciun și a manifestărilor culturale cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2013-12-19
0 / 2013 Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Țibănești, județul Iași din data de de 28 noiembrie 2013 2013-11-28
106 / 2013 Hotărâre privind împuternicirea primarului comunei Țibănești pentru a angaja un expert tehnic autorizat în vederea realizării unei expertize tehnice pentru lucrările de R.K. efectuate la Școala Răsboieni 2013-11-28
105 / 2013 Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2013, ianuarie și februarie 2014 2013-11-28
104 / 2013 Hotărâre privind alocarea sumei de 15000 lei, din bugetul local pentru anul 2013 de la capitolul,,Cămin cultural,,pentru organizarea Pomului de Crăciun, a Festivalului folcloric și a obiceiurilor de iarnă specifice sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2013-11-28
103 / 2013 Hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție ,, Semnalizare la intrarea rutieră în județul Iași, pe drumul județean 248A, prin panou de semnalizare,, de către CJ Iași 2013-11-28
102 / 2013 Hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Țibănești, județul Iași 2013-11-28
101 / 2013 Hotărâre privind deconatarea sumei de 25.934,60 lei reprezentând plata proiectului,,Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea căminelor culturale din localitatea Țibănești,, 2013-11-28
100 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 2013-11-28
99 / 2013 Hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare 2013-11-28
98 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 la Actul Constitutiv și Actului Adițional nr.10 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă și CANAL Iași - ARSACIS 2013-11-28
97 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Programului de achiziții publice pentru anul 2014 2013-11-28
96 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri privind îmbunătățirea activității consilierului juridic al Consiliului Local Țibănești, județul Iași 2013-11-28
95 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri privind îmbunătățirea activității de administrare a domeniului public și privat al comunei Țibănești, județul Iași 2013-11-28
0 / 2013 Proces verbal ședință ordinară CL Țibănești din data 24 octombrie 2013 2013-10-24