Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
59 / 2014 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 2014-08-14
58 / 2014 Hotarare privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare 2014-08-14
57 / 2014 Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.11 la Actul Constitutiv si Actului Aditional nr.12 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS 2014-08-14
56 / 2014 Hotarare cu privire la imbunatatirea activitatii desfasurate in cadrul Caminului Cultural Tibanesti, judetul Iasi 2014-08-14
55 / 2014 Hotarare cu privire la activitatea desfasurata de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tibanesti 2014-08-14
0 / 2014 Proces verbal a sedintei ordinare a CL din ziua de 10 iulie 2014 2014-07-10
54 / 2014 Hotarare privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pentru plata sumelor restante la lucrarile efectuate la Scoala Rasboieni 2014-07-10
53 / 2014 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 6/2012 a Consiliului Local al comunei Tibanesti, judetul Iasi 2014-07-10
52 / 2014 Hotarare privind rezilierea contractelor de concesiune numarul 10921/2006, 10922/2006, 11146/2006, 11192/2008, 855/2007, 872/2007, 873/2007, 874/2007 2014-07-10
51 / 2014 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, respectiv Liceul Tehnologic,,Petre P. Carp,, Tibanesti si Scoala Gimnaziala Glodenii Gindului aferente lunilor decembrie 2013 si ianuarie - iunie 2014 2014-07-10
50 / 2014 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 2014-07-10
49 / 2014 Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.06.2014 2014-07-10
48 / 2014 Hotarare privind completarea si modificarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2014 2014-07-10
47 / 2014 Hotarare cu privire la pregatirea conditiilor materiale in vederea deschiderii noului an scolar 2014/2015 2014-07-10
46 / 2014 Hotarare cu privire la rezolvarea scrisorilor, sesizarilor, reclamatiilor si modul de rezolvare a problemelor ridicate de cetateni cu ocazia audientelor 2014-07-10