Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2014 Hotarare privind aprobarea documentatiei Actualizare Studiu de fezabilitate pentru proiectul ,,Retele de canalizare si statii de epurare in comuna Tibanesti, judetul Iasi si decontarea sumei de 10.323 lei, reprezentand plata documentatie Actualizare Studiu de fezabilitate pentru proiectul ,,Retele de canalizare si statii de epurare in comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2014-04-30
30 / 2014 Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.03.2014 2014-04-30
29 / 2014 Hotarare privind aprobarea transformarii unui numar de trei posturi, ca urmare a sustinerii promovarii examenului de promovare in grad profesional si de aprobare a statului de functii pentru functiile publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tibanesti, judetul Iasi 2014-04-30
28 / 2014 Hotarare cu privire la organizarea pasunatului rational al animalelor, executarea lucrarilor de ameliorare a pajistilor 2014-04-30
27 / 2014 Hotarare privind imbunatatirea activitatii desfasurate de serviciul public de asistenta sociala de la nivelul comunei Tibanesti, judetul Iasi 2014-04-30
0 / 2014 Proces verbal sedinta ordinara Consiliu Local Tibanesti, judetul Iasi din data de 27 martie 2014 2014-03-27
26 / 2014 Hotarare privind aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Tibanesti pentru trimestrul II 2014 2014-03-27
25 / 2014 Hotarare privind aprobarea documentatiei Expertiza tehnica pentru obiectivul ,,Camin Cultural Tibanesti,, comuna Tibanesti, judetul Iasi si decontarea sumei de 5820 lei, reprezentand plata, elaborare documentatie Expertiza tehnica pentru obiectivul ,, Camin Cultural Tibanesti,, comuna Tibanesti, judetul Iasi 2014-03-27
24 / 2014 Hotarare privind aprobarea documentatiei Audit energetic pentru obiectivul ,,Camin Cultural Tibanesti,, comuna Tibanesti, judetul Iasi si decontarea sumei de 5.679,20 lei, reprezentand plata, elaborare documentatie Audit energetic pentru obiectivul ,, Camin cultural Tibanesti,, comuna Tibanesti, judetul Iasi 2014-03-27
23 / 2014 Hotarare privind aprobarea includerii in domeniul privat al comunei Tibanesti a terenului in suprafata de 238 mp, situat in T 18, parcela CC 683 in travilanul satului Jigoreni 2014-03-27
22 / 2014 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 2014-03-27
21 / 2014 Hotarare privind inbunatatirea activitatii de buna gospodarire si infrumusetare a comunei si actiunile ce trebuie intreprinse pentru protectia mediului in comuna Tibanesti, judetul Iasi 2014-03-27
20 / 2014 Hotarare de aprobare a Programului de masuri cu privire la asigurarea starii de sanatate a animalelor si pasarilor din comuna Tibanesti, judetul Iasi si imbunatatirea activitatii sanitar - veterinare din localitate 2014-03-27
0 / 2014 Proces verbal al sedintei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 27 februarie 2014 2014-02-27
19 / 2014 Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru martie, aprilie și mai 2014. 2014-02-27