Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 12.400 lei reprezentând plata serviciilor de consultanță în vederea elaborării documentației de atribuire și aplicare a procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului "Refacere și modernizare DC-74 Tungujei- Recea, comuna Țibănești, județul Iași" 2013-04-25
32 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 53.320 lei reprezentând plata Studiului de Fezabilitate "Rețea de canalizare în localitățile Tungujei, Țibănești, Jigoreni" din comuna Țibănești, județul Iași 2013-04-25
31 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 83.994,25 lei reprezentând plata lucrării"Construcție drum acces clădiri de interes public, în comuna Țibănești, județul Iași" 2013-04-25
30 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 84.330,34 lei reprezentând plata lucrării "Construcție parcare piață agroalimentară în comuna Țibănești, județul Iași 2013-04-25
29 / 2013 Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr 25/2012 a Consiliului Local Țibănești privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative la nivelul Comunei Țibănești, județul Iași 2013-04-25
28 / 2013 Hotărâre privind aprobarea transformării a două posturi ca urmare a susținerii și promovării examenului de promovare în grad profesional și de aprobare a statului de funcții pentru funcțiile publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Țibănești 2013-04-25
27 / 2013 Hotărâre cu privire la organizarea pășunatului rațional al animalelor, executarea lucrărilor de ameliorare a pajiștilor 2013-04-25
26 / 2013 Hotărâre cu privire la îmbunătățirea activității desfășurate de serviciul public de asistență socială de la nivelul comunei Țibănești, județul Iași 2013-04-25
0 / 2013 Proces verbal ședința ordinară a consiliului local comunal din data de 28 martie 2013 2013-03-28
25 / 2013 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Țibănești, județul Iași, pe anul 2013 2013-03-28
24 / 2013 Hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Țibănești, județul Iași 2013-03-28
23 / 2013 Hotărâre privind aprobarea contractării unei persoane autorizate pentru întocmirea planului parcelar pentru suprafața de 41 ha teren agricol situat în T 100, A 2135 (Șesul Mare Griești), comuna Țibănești, județul Iași 2013-03-28
22 / 2013 Hotărâre privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate pentru proiectul \'\'Rețele de canalizare în localitățile Tungujei, Țibănești, Jigoreni din comuna Țibănești, județul Iași\'\' cu o valoare de investiție de 11.452.406 lei 2013-03-28
21 / 2013 Hotărâre privind taxelor extrajudiciare de timbru 2013-03-28
20 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare în valoare de 2300 lei/an pentru Teren Dig bazin de acumulare pe pârâul Durăceasa în T 72, în suprafață de 11.323 mp 2013-03-28