Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
67 / 2013 Hotărâre privind mandatarea primarului comunei Țibănești, județul Iași pentru semnarea contractelor de vânzarea a loturilor de casă din satul Glodenii Gîndului, comuna Țibănești, județul Iași 2013-07-25
66 / 2013 Hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Țibănești, județul Iași, cu parteneri publici, privați și organizații din societatea civilă, în vederea constituirii asociației "COLINELE IAȘILOR" de tip Grup de acțiune Locală 2013-07-25
65 / 2013 Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui buldoexcavator și a anui camion pentru executarea lucrărilor de întreținere necesare în comuna Țibănești, județul Iași 2013-07-25
64 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 2013-07-25
63 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 11.457,60 către S.C. PENCRAFT SRL, reprezentând plata avansului la Contractul de prestări servicii nr. 2402/280/2013 cu privire la "Servicii de elaborare a Strategiei de dezvoltare locală a comunei Țibănești, județul Iași" 2013-07-25
62 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 29800 lei inclusiv TVA, reprezentând plata tranșei III a Contractului nr 8909/14.09.2011 pentru servicii de arhitectură, reactualizare PUG comuna Țibănești, județul Iași 2013-07-25
61 / 2013 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2013 2013-07-25
60 / 2013 Hotărâre privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice pentru anul 2013 2013-07-25
59 / 2013 Hotărâre cu privire la pregătirea condițiilor materiale în vederea deschiderii noului an școlar 2013/2014 2013-07-25
58 / 2013 Hotărâre cu privire la rezolvarea scrisorilor, sesizărilor, reclamațiilor și modul de rezolvare a problemelor ridicate de cetățeni co ocazia audiențelor 2013-07-25
0 / 2013 Proces verbal ședință ordinară CL Țibănești din data de 27 iunie 2013 2013-06-27
57 / 2013 Hotărâre privind aprobarea numirii dirigintelui de șantier pentru proiectul "Refacere și modernizare drum comunal DC 74 Tungujei Recea, comuna Țibănești, județul Iași" 2013-06-27
56 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Rportului de evaluare Autoturism Dacia 1310 L și vânzarea acestuia prin licitație publică, proprietatea Primăriei comunei Țibănești, județul Iași 2013-06-27
55 / 2013 Hotărâre privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanție către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru lucrările aferente proiectului "Refacere și modernizare drum comunal DC 74 Tungujei - Recea, comuna Țibănești, județul Iași" 2013-06-27
54 / 2013 Hotărâre privind înființarea unui număr de 57 posturi pentru încadrarea în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, personal contractual, începând cu data de 01.07.2013 2013-06-27