Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2 / 2014 Hotărâre cu privire la îmbunătățirea activității desfășurate de asistentul medical comunitar al comunei Țibănești, județul Iași 2014-01-30
1 / 2014 Hotărâre cu privire la rezolvarea scrisorilor, sesizărilor, reclamațiilor și modul de rezolvare a problemelor ridicate de cetățeni cu ocazia audiențelor 2014-01-30
0 / 2013 Proces verbal ședință ordinară a Consiliului Local Țibănești, județul Iași din data de 19 decembrie 2013 2013-12-19
112 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 2013-12-19
111 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate a proiectului ,, Modernizare prin pietruire drumuri de interes local pe o distanță de 7,2 km,, și decontarea sumei de 39.729,60 lei reprezentând plata Studiului de fezabilitate a proiectului,, Modernizare prin pietruire drumuri de interes local pe o distanță de 7,2 km,, 2013-12-19
110 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate a proiectului,,Modernizare prin asfaltare pe o lungime de 6,5 km,, și decontarea sumei de 13.392 lei reprezentând plata Studiului de fezabilitate a proiectului,, Modernizare prin asfaltare drumuri sătești și comunale pe o lungime de 6,5 km,, în comuna Țibănești, județul Iași 2013-12-19
109 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar care va funcționa în anul școlar 2014-2015 pe raza administrativ teritorială a comunei Țibănești, județul Iași 2013-12-19
108 / 2013 Hotărâre cu privire la îmbunătățirea activității desfășurate de comisiile de specialitate ale consiliului local comunal 2013-12-19
107 / 2013 Hotărâre privind organizarea Pomului de Crăciun și a manifestărilor culturale cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2013-12-19
0 / 2013 Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Țibănești, județul Iași din data de de 28 noiembrie 2013 2013-11-28
106 / 2013 Hotărâre privind împuternicirea primarului comunei Țibănești pentru a angaja un expert tehnic autorizat în vederea realizării unei expertize tehnice pentru lucrările de R.K. efectuate la Școala Răsboieni 2013-11-28
105 / 2013 Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2013, ianuarie și februarie 2014 2013-11-28
104 / 2013 Hotărâre privind alocarea sumei de 15000 lei, din bugetul local pentru anul 2013 de la capitolul,,Cămin cultural,,pentru organizarea Pomului de Crăciun, a Festivalului folcloric și a obiceiurilor de iarnă specifice sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2013-11-28
103 / 2013 Hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție ,, Semnalizare la intrarea rutieră în județul Iași, pe drumul județean 248A, prin panou de semnalizare,, de către CJ Iași 2013-11-28
102 / 2013 Hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Țibănești, județul Iași 2013-11-28