Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2014 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, respectiv Liceul Tehnologic,,Petre P. Carp,, Tibanesti si Scoala Gimnaziala Glodenii Gindului aferente lunilor decembrie 2013 si ianuarie - iunie 2014 2014-07-10
50 / 2014 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 2014-07-10
49 / 2014 Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.06.2014 2014-07-10
48 / 2014 Hotarare privind completarea si modificarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2014 2014-07-10
47 / 2014 Hotarare cu privire la pregatirea conditiilor materiale in vederea deschiderii noului an scolar 2014/2015 2014-07-10
46 / 2014 Hotarare cu privire la rezolvarea scrisorilor, sesizarilor, reclamatiilor si modul de rezolvare a problemelor ridicate de cetateni cu ocazia audientelor 2014-07-10
45 / 2014 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici conform noii solutii propuse si schimbarea amplasamentului statiei de epurare cuprins in Studiul de fezabilitatea actualizat pentru obiectivul ,, Retele de canalizare si statie de epurare in comuna Tibanesti, judetul Iasi,, 2014-07-10
44 / 2014 Hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Tibanesti, al domnului Spiridon Viorel, ca urmarea a vacantarii postului prin demisia domnului Vaideanu Vasile 2014-07-10
43 / 2014 Hotarare prin care se ia act de demisia consilierului local Vaideanu Vasile si vacantarea postului de consilier local 2014-07-10
0 / 2014 Proces verbal al sedintei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 26 iunie 2014 2014-06-26
42 / 2014 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 2014-06-26
41 / 2014 Hotarare privind realizarea obiectivelor de investitii de interes local de la nivelul comunei Tibanesti, judetul Iasi 2014-06-26
40 / 2014 Hotarare cu privire la imbunatatirea activitatii de incasare a impozitelor si taxelor de la gospodariile populatiei si de la agentii economici 2014-06-26
0 / 2014 Proces verbal sedinta ordinara CL Tibanesti, din data de 29 mai 2014 2014-05-29
39 / 2014 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru iunie, iulie si august 2014 2014-05-29