Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
64 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 2013-07-25
63 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 11.457,60 către S.C. PENCRAFT SRL, reprezentând plata avansului la Contractul de prestări servicii nr. 2402/280/2013 cu privire la "Servicii de elaborare a Strategiei de dezvoltare locală a comunei Țibănești, județul Iași" 2013-07-25
62 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 29800 lei inclusiv TVA, reprezentând plata tranșei III a Contractului nr 8909/14.09.2011 pentru servicii de arhitectură, reactualizare PUG comuna Țibănești, județul Iași 2013-07-25
61 / 2013 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2013 2013-07-25
60 / 2013 Hotărâre privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice pentru anul 2013 2013-07-25
59 / 2013 Hotărâre cu privire la pregătirea condițiilor materiale în vederea deschiderii noului an școlar 2013/2014 2013-07-25
58 / 2013 Hotărâre cu privire la rezolvarea scrisorilor, sesizărilor, reclamațiilor și modul de rezolvare a problemelor ridicate de cetățeni co ocazia audiențelor 2013-07-25
0 / 2013 Proces verbal ședință ordinară CL Țibănești din data de 27 iunie 2013 2013-06-27
57 / 2013 Hotărâre privind aprobarea numirii dirigintelui de șantier pentru proiectul "Refacere și modernizare drum comunal DC 74 Tungujei Recea, comuna Țibănești, județul Iași" 2013-06-27
56 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Rportului de evaluare Autoturism Dacia 1310 L și vânzarea acestuia prin licitație publică, proprietatea Primăriei comunei Țibănești, județul Iași 2013-06-27
55 / 2013 Hotărâre privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanție către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru lucrările aferente proiectului "Refacere și modernizare drum comunal DC 74 Tungujei - Recea, comuna Țibănești, județul Iași" 2013-06-27
54 / 2013 Hotărâre privind înființarea unui număr de 57 posturi pentru încadrarea în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, personal contractual, începând cu data de 01.07.2013 2013-06-27
53 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru Iazuri amenajate pentru piscicultură cu dig de acumulare Racu amplasate în extravilan sat Tungujei, comuna Țibănești, județul Iași în T 57, HP 994, T 57, HS 989, T 57 CD 993 și concesionarea acestora în suprafață de 27.334 mp proprietatea Primăriei comunei Țibănești 2013-06-27
52 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 2013-06-27
51 / 2013 Hotărâre cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru respectarea disciplinei în construcții în comuna Țibănești, județul Iași 2013-06-27