Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2013 2013-04-25
40 / 2013 Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru finanțarea activităților sportive de la activitatea extrabugetară cap. 67.10 "Cultură, recreere și religie" 2013-04-25
39 / 2013 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.03.2013 2013-04-25
38 / 2013 Hotărâre privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice pentru anul 2013 2013-04-25
37 / 2013 Hotărâre privind plata redevenței de către SC APAVITAL SA pentru bunurile de retur concesioante 2013-04-25
36 / 2013 Hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare 2013-04-25
35 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Actul Constitutiv și Actului Adițional nr. 8 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS 2013-04-25
34 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 84.348,81 lei reprezentând plata lucrări "Construcție punți pietonale în comuna Țibănești, județul Iași" 2013-04-25
33 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 12.400 lei reprezentând plata serviciilor de consultanță în vederea elaborării documentației de atribuire și aplicare a procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului "Refacere și modernizare DC-74 Tungujei- Recea, comuna Țibănești, județul Iași" 2013-04-25
32 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 53.320 lei reprezentând plata Studiului de Fezabilitate "Rețea de canalizare în localitățile Tungujei, Țibănești, Jigoreni" din comuna Țibănești, județul Iași 2013-04-25
31 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 83.994,25 lei reprezentând plata lucrării"Construcție drum acces clădiri de interes public, în comuna Țibănești, județul Iași" 2013-04-25
30 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 84.330,34 lei reprezentând plata lucrării "Construcție parcare piață agroalimentară în comuna Țibănești, județul Iași 2013-04-25
29 / 2013 Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr 25/2012 a Consiliului Local Țibănești privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative la nivelul Comunei Țibănești, județul Iași 2013-04-25
28 / 2013 Hotărâre privind aprobarea transformării a două posturi ca urmare a susținerii și promovării examenului de promovare în grad profesional și de aprobare a statului de funcții pentru funcțiile publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Țibănești 2013-04-25
27 / 2013 Hotărâre cu privire la organizarea pășunatului rațional al animalelor, executarea lucrărilor de ameliorare a pajiștilor 2013-04-25