Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2014 Hotarare privind inbunatatirea activitatii de buna gospodarire si infrumusetare a comunei si actiunile ce trebuie intreprinse pentru protectia mediului in comuna Tibanesti, judetul Iasi 2014-03-27
20 / 2014 Hotarare de aprobare a Programului de masuri cu privire la asigurarea starii de sanatate a animalelor si pasarilor din comuna Tibanesti, judetul Iasi si imbunatatirea activitatii sanitar - veterinare din localitate 2014-03-27
0 / 2014 Proces verbal al sedintei ordinare a consiliului local comunal din ziua de 27 februarie 2014 2014-02-27
19 / 2014 Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru martie, aprilie și mai 2014. 2014-02-27
18 / 2014 Hotărâre privind închirierea spațiului, proprietate privată a comunei Țibănești, județul Iași,în suprafață de 28,50 mp situat în incinta Căminului Cultural Glodenii Gîndului, având destinația cabinet medical individual. 2014-02-27
17 / 2014 Hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice ,, Reparații capitale școală Răsboieni, comuna Țibănești, județul Iași,, și decontarea sumei de 2000 lei, reprezentând plata elaborare Expertiză tehnică ,, Reparații capitale școală Răsboieni,, 2014-02-27
16 / 2014 Hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul privat al comunei Țibănești a terenului în suprafață de 769 mp situat în T 34, A 424/33(Izlaz Glodeni), în intravilanul satului Glodenii Gîndului, în vederea întocmirii cărții funciare. 2014-02-27
15 / 2014 Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru finanțarea activitățiilor sportive de la ,,Cultură, recreere și religie,, 2014-02-27
14 / 2014 Hotărâre privind achiziția serviciilor de consultanță juridică, asistență și reprezentare juridică, în vederea apărării intereselor comunei Țibănești, Primarului comunei Țibănești și Consiliului Local Țibănești în fața instanțelor de judecată. 2014-02-27
13 / 2014 Hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență 2014-02-27
12 / 2014 Hotărâre privind luarea măsurilor pentru apărarea împotriva inundațiilor, incendiilor, dezastrelor și fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul comunei Țibănești, județul Iași. 2014-02-27
11 / 2014 Hotărâre cu privire la starea economică, socială și de mediu a comunei Țibănești, județul Iași 2014-02-27
0 / 2014 Proces verbal sedinta ordinara a CL Tibanesti din data de 30 ianuarie 2014 2014-01-30
10 / 2014 Hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii și de scoatere din inventar a unor bunuri aparținând Consiliului Local Țibănești, județul Iași din 31 decembrie 2013 2014-01-30
9 / 2014 Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei Culturale, Educativ - Formativă a comunei Țibănești și aprobarea constituirii Consiliului Consultativ al Căminului CUltural al comunei Țibănești, Iași 2014-01-30