Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2013 Hotărâre cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru respectarea disciplinei în construcții în comuna Țibănești, județul Iași 2013-06-27
50 / 2013 Hotărâre cu privire la îmbunătățirea activității Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Țibănești 2013-06-27
0 / 2013 Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Comunal Țibănești din data de 3 iunie 2013 2013-06-03
49 / 2013 Hotârâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 4, județul Iași 2013-06-03
0 / 2013 Proces verbal ședință ordinara a Consiliului Local din ziua de 31 mai 2013 2013-05-31
48 / 2013 Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru iunie, iulie și august 2013 2013-05-31
47 / 2013 Hotărâre privind aprobarea desfășurării activității ,,Zilele comunei Țibănești,, Ediția a IX a 30 iunie 2013 2013-05-31
46 / 2013 Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 2013-05-31
45 / 2013 Hotărâre privind desființarea a două posturi de muncitor necalificat înființate prin Legea 76/2002 art. 85 2013-05-31
44 / 2013 Hotărâre privind stabilirea amplasamantelor pentru poziționarea unui număr de 88 eurocontainere deșeuri menajere de 1100 l și a 27 containere pentru peturi în comuna Țibănești, județul Iași 2013-05-31
43 / 2013 Hotărâre cu privire la evidența, inventarierea, selecționarea și păstrarea documentelor din arhiva Consiliului Local și a Primăriei comunei Țibănești, județul Iași 2013-05-31
42 / 2013 Hotărâre privind îmbunătățirea activității desfășurată de biblioteca comunală 2013-05-31
0 / 2013 Proces verbal al ședinței ordinare a consiliului local comunal din ziua de 25 aprilie 2013 2013-04-25
41 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2013 2013-04-25
40 / 2013 Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru finanțarea activităților sportive de la activitatea extrabugetară cap. 67.10 "Cultură, recreere și religie" 2013-04-25