Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2014 Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 41/2011 cu privire la aprobarea taxei de salubrizare pentru comuna Țibănești, județul Iași 2014-01-30
7 / 2014 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Țibănești, județul Iași cu o firmă autorizată de specialitate 2014-01-30
6 / 2014 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local Țibănețti, județul Iași pe anul 2014 2014-01-30
5 / 2014 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de consultanță cu o firmă autorizată de specialitate în vederea realizării lucrărilor necesare privind identificarea suprafețelor de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 2014-01-30
4 / 2014 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de consultanță cu o firmă autorizată de specialitate în atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii 2014-01-30
3 / 2014 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.12.2013 2014-01-30
2 / 2014 Hotărâre cu privire la îmbunătățirea activității desfășurate de asistentul medical comunitar al comunei Țibănești, județul Iași 2014-01-30
1 / 2014 Hotărâre cu privire la rezolvarea scrisorilor, sesizărilor, reclamațiilor și modul de rezolvare a problemelor ridicate de cetățeni cu ocazia audiențelor 2014-01-30
0 / 2013 Proces verbal ședință ordinară a Consiliului Local Țibănești, județul Iași din data de 19 decembrie 2013 2013-12-19
112 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 2013-12-19
111 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate a proiectului ,, Modernizare prin pietruire drumuri de interes local pe o distanță de 7,2 km,, și decontarea sumei de 39.729,60 lei reprezentând plata Studiului de fezabilitate a proiectului,, Modernizare prin pietruire drumuri de interes local pe o distanță de 7,2 km,, 2013-12-19
110 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate a proiectului,,Modernizare prin asfaltare pe o lungime de 6,5 km,, și decontarea sumei de 13.392 lei reprezentând plata Studiului de fezabilitate a proiectului,, Modernizare prin asfaltare drumuri sătești și comunale pe o lungime de 6,5 km,, în comuna Țibănești, județul Iași 2013-12-19
109 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar care va funcționa în anul școlar 2014-2015 pe raza administrativ teritorială a comunei Țibănești, județul Iași 2013-12-19
108 / 2013 Hotărâre cu privire la îmbunătățirea activității desfășurate de comisiile de specialitate ale consiliului local comunal 2013-12-19
107 / 2013 Hotărâre privind organizarea Pomului de Crăciun și a manifestărilor culturale cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2013-12-19