Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2013 Hotârâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 4, județul Iași 2013-06-03
0 / 2013 Proces verbal ședință ordinara a Consiliului Local din ziua de 31 mai 2013 2013-05-31
48 / 2013 Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru iunie, iulie și august 2013 2013-05-31
47 / 2013 Hotărâre privind aprobarea desfășurării activității ,,Zilele comunei Țibănești,, Ediția a IX a 30 iunie 2013 2013-05-31
46 / 2013 Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 2013-05-31
45 / 2013 Hotărâre privind desființarea a două posturi de muncitor necalificat înființate prin Legea 76/2002 art. 85 2013-05-31
44 / 2013 Hotărâre privind stabilirea amplasamantelor pentru poziționarea unui număr de 88 eurocontainere deșeuri menajere de 1100 l și a 27 containere pentru peturi în comuna Țibănești, județul Iași 2013-05-31
43 / 2013 Hotărâre cu privire la evidența, inventarierea, selecționarea și păstrarea documentelor din arhiva Consiliului Local și a Primăriei comunei Țibănești, județul Iași 2013-05-31
42 / 2013 Hotărâre privind îmbunătățirea activității desfășurată de biblioteca comunală 2013-05-31
0 / 2013 Proces verbal al ședinței ordinare a consiliului local comunal din ziua de 25 aprilie 2013 2013-04-25
41 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2013 2013-04-25
40 / 2013 Hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru finanțarea activităților sportive de la activitatea extrabugetară cap. 67.10 "Cultură, recreere și religie" 2013-04-25
39 / 2013 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.03.2013 2013-04-25
38 / 2013 Hotărâre privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice pentru anul 2013 2013-04-25
37 / 2013 Hotărâre privind plata redevenței de către SC APAVITAL SA pentru bunurile de retur concesioante 2013-04-25