Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
93 / 2013 Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Unității Administrativ Teritoriale Țibănești, județul Iași 2013-10-24
92 / 2013 Hotărâre privind desemnarea unui număr de trei reprezentanți ai Consiliului Local Țibănești în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic ,, Petre P. Carp,, Țibănești, județul Iași 2013-10-24
91 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic ,,Construcție toaletă publică,, și decontarea sumei de 4800 lei reprezentând plata proiectului ,,Construcție toaletă publică,, în localitatea Țibănești, județul Iași 2013-10-24
90 / 2013 Hotărâre privind mandatarea primarului comunei Țibănești, județul Iași pentru semnarea contractelor de vânzare privind orice imobil de pe raza comunei Țibănești, județul Iași 2013-10-24
89 / 2013 Hotărâre privind PROIECTUL - Bugetul local pe anul 2014 și estimarea pe anii 2015-2017 2013-10-24
88 / 2013 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.2013 2013-10-24
87 / 2013 Hotărâre privind îmbunătățirea activității sportive la nivelul comunei Țibănești, județul Iași și în special a echipei de fotbal ,,Fulgerul Țibănești,, 2013-10-24
86 / 2013 Hotărâre cu privire la aprovizionarea populației cu mărfuri pentru perioada sezonului rece 2013-2014 2013-10-24
0 / 2013 Proces verbal ședință extraordinară din data de 11 octombrie 2013 2013-10-11
85 / 2013 Hotărâre privind realizarea obiectivului ,, Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural - Căminul Cultural Țibănești - din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban 2013-10-11
84 / 2013 Hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Țibănești prin excluderea suprafeței de 1806 mp situată poziția 298 - reprezentând teren curte Cămin Cultural Țibănești și a Caminului Cultural Țibănești situat la poziția 317 și includerea acestora în domeniul privat al comunei Țibănești, județul Iași 2013-10-11
0 / 2013 Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal din ziua de 26 septembrie 2013 2013-09-26
83 / 2013 Hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al comunei Țibănești a suprafeței de 400 mp teren situat în T 57, C.D 993, reprezentând dig acumulare Racu, a suprafeței de 3700 mp teren situat în T 57, F 946/27, reprezentând pășune, precum și rectificarea suprafeței de 12434 mp situată în T 57, HS 989, reprezentând iaz amenajat pentru piscicultură 2013-09-26
82 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2014 la nivelul comunei Țibănești, județul Iași 2013-09-26
81 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 2013-09-26