Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
80 / 2013 Hotărâre privind aprobarea transformării unui post ca urmare a susținerii și promovării examenului de promovare în clasă și de aprobare a statului de funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Țibănești, județul Iași 2013-09-26
79 / 2013 Hotărâre privind realizarea obiectivelor de investiții de interes local de la nivelul comunei Țibănești, județul Iași 2013-09-26
78 / 2013 Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol pentru perioada 2010 - 2014 2013-09-26
0 / 2013 Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Țibănești din ziua de 29 august 2013 2013-08-29
77 / 2013 Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2013 2013-08-29
76 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 29.053,20 lei reprezentând plata pentru proiectul ,,Asfaltare drumuri de interes local L-1,6 Km,, prin extindere cu două tronsoane a proiectului,,Modernizare prin asfaltare a străzilor din Centru Civic,, 2013-08-29
75 / 2013 Hotărâre cu privire la îmbunătățirea activității desfașurate în cadrul Căminului Cultural Țibănești 2013-08-29
74 / 2013 Hotărâre cu privire la îmbunătățirea activității de încasare a impozitelor și taxelor de la gospodăriile populației și de la agenții economici 2013-08-29
0 / 2013 Proces verbal ședință extraordinară a Consiliului Local Țibănești din data de 1 august 2013 2013-08-01
73 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 15.959,85 lei către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. reprezentând comisionul de 0,05% pentru scrisoarea de Garanție Bancară pentru suma de 1.519.984 lei reprezentând 110% din ajutorul nerambursabil 2013-08-01
72 / 2013 Hotărâre privind aprobarea bugetului final al proiectului ,,REFACERE ȘI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 74 TUNGUJEI-RECEA, comuna Țibănești, județul Iași 2013-08-01
71 / 2013 Hotărâre privind aprobarea decontării sumei de 4.382 lei către P.F.A. CERCEL C. CONSTANTIN FLORIN pentru plata verificării proiectului ,,Refacere și modernizare drum comunal DC 74 Tungujei-Recea din comuna Țibănești, județul Iași,, 2013-08-01
0 / 2013 Proces verbal ședință ordinara a Consiliului Local Țibănești din data de 25 iulie 2013 2013-07-25
70 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului Cultural al comunei Țibănești, județul Iași 2013-07-25
69 / 2013 Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.12/2012 cu privire la includerea în domeniul privat al comunei Țibănești a terenului în suprafață de 1480 mp ăn sensul că se va trece corect situat în T6, CC-326/2 și nr. 345/2 în loc de T6, A328,CC327/1 din satul Glodenii Gîndului 2013-07-25