Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2013 Hotărâre cu privire la organizarea pășunatului rațional al animalelor, executarea lucrărilor de ameliorare a pajiștilor 2013-04-25
26 / 2013 Hotărâre cu privire la îmbunătățirea activității desfășurate de serviciul public de asistență socială de la nivelul comunei Țibănești, județul Iași 2013-04-25
0 / 2013 Proces verbal ședința ordinară a consiliului local comunal din data de 28 martie 2013 2013-03-28
25 / 2013 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Țibănești, județul Iași, pe anul 2013 2013-03-28
24 / 2013 Hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Țibănești, județul Iași 2013-03-28
23 / 2013 Hotărâre privind aprobarea contractării unei persoane autorizate pentru întocmirea planului parcelar pentru suprafața de 41 ha teren agricol situat în T 100, A 2135 (Șesul Mare Griești), comuna Țibănești, județul Iași 2013-03-28
22 / 2013 Hotărâre privind aprobarea documentației Studiu de fezabilitate pentru proiectul \'\'Rețele de canalizare în localitățile Tungujei, Țibănești, Jigoreni din comuna Țibănești, județul Iași\'\' cu o valoare de investiție de 11.452.406 lei 2013-03-28
21 / 2013 Hotărâre privind taxelor extrajudiciare de timbru 2013-03-28
20 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare în valoare de 2300 lei/an pentru Teren Dig bazin de acumulare pe pârâul Durăceasa în T 72, în suprafață de 11.323 mp 2013-03-28
19 / 2013 Hotărâre privind aprobarea procesului verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii și de scoatere din inventar a unor bunuri aparținand Consiliului Local Țibănești, județul Iași din data de 31 decembrie 2012 2013-03-28
18 / 2013 Hotărâre privind aprobarea transformării unui post ca urmare a susținerii și promovării examenului de promovare în clasă și de aprobare a statului de funcții pentru funcțiile publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Țibănești, județul Iași 2013-03-28
17 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Țibănești, județul Iași 2013-03-28
16 / 2013 Hotărâre privind modificare și completare HCL nr 24/2012 în vederea aprobării Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Țibănești, județul Iași 2013-03-28
15 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri- asigurarea stării de sănătate a animalelor și păsărilor din comuna Țibănești, județul Iași și îmbunătățirea activității sanitar-veterinare din localitate 2013-03-28
14 / 2013 Hotărâre privind îmbunătățirea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a comunei și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru protecția mediului în comuna Țibănești, județul Iași 2013-03-28