Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
54 / 2013 Hotărâre privind înființarea unui număr de 57 posturi pentru încadrarea în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, personal contractual, începând cu data de 01.07.2013 2013-06-27
53 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru Iazuri amenajate pentru piscicultură cu dig de acumulare Racu amplasate în extravilan sat Tungujei, comuna Țibănești, județul Iași în T 57, HP 994, T 57, HS 989, T 57 CD 993 și concesionarea acestora în suprafață de 27.334 mp proprietatea Primăriei comunei Țibănești 2013-06-27
52 / 2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 2013-06-27
51 / 2013 Hotărâre cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru respectarea disciplinei în construcții în comuna Țibănești, județul Iași 2013-06-27
50 / 2013 Hotărâre cu privire la îmbunătățirea activității Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Țibănești 2013-06-27
0 / 2013 Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Comunal Țibănești din data de 3 iunie 2013 2013-06-03
49 / 2013 Hotârâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 4, județul Iași 2013-06-03
0 / 2013 Proces verbal ședință ordinara a Consiliului Local din ziua de 31 mai 2013 2013-05-31
48 / 2013 Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru iunie, iulie și august 2013 2013-05-31
47 / 2013 Hotărâre privind aprobarea desfășurării activității ,,Zilele comunei Țibănești,, Ediția a IX a 30 iunie 2013 2013-05-31
46 / 2013 Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 2013-05-31
45 / 2013 Hotărâre privind desființarea a două posturi de muncitor necalificat înființate prin Legea 76/2002 art. 85 2013-05-31
44 / 2013 Hotărâre privind stabilirea amplasamantelor pentru poziționarea unui număr de 88 eurocontainere deșeuri menajere de 1100 l și a 27 containere pentru peturi în comuna Țibănești, județul Iași 2013-05-31
43 / 2013 Hotărâre cu privire la evidența, inventarierea, selecționarea și păstrarea documentelor din arhiva Consiliului Local și a Primăriei comunei Țibănești, județul Iași 2013-05-31
42 / 2013 Hotărâre privind îmbunătățirea activității desfășurată de biblioteca comunală 2013-05-31