Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2013 Proces verbal sedinta ordinara a CL din data de 21 februarie 2013 2013-02-21
13 / 2013 Hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie, aprilie şi mai 2O13 2013-02-21
12 / 2013 Hotărâre privind arondarea Grădiniţei cu Program Normal (G.P.N) Vălenii la Şcoala Gimnazială ,,Dr.Petru Brînzei,, Jigoreni si a Grădiniţei cu Program Normai(G.P.N) Griesti la G.P.N. Ţibăneşti. 2013-02-21
11 / 2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea art.8 din HCL nr. 124/2010 prin care este desemnat reprezentantul legal al comunei Ţibăneşti, în proiectul ,Centru de zi pentru copilul aflat în dificultate / Centru de zi destinat copiilor defavorizaţi, din comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi 2013-02-21
10 / 2013 Hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul privat al comunei Ţibăneşti a terenului în suprafaţă de 1000 mp situat in T4, A.238/11 in intravilanul satului Glodenii-Gîndului 2013-02-21
9 / 2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea art. 5 din HCL 57/2011 referitor la desemnarea reprezentantului legal în proiectul ,,Reţele de canalizare şi staţie de epurare în comuna Ţibăneşti, judelul Iaşi 2013-02-21
8 / 2013 Hotărâre privind luarea măsurilor pentru apărarea împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi 2013-02-21
7 / 2013 Hotărâre cu privire la starea economică, socială şi de mediu a comunei Ţibăneşti,judetul Iaşi 2013-02-21
6 / 2013 Hotărâre privind revocarea HCL nr.57/2012 prin care s-a aprobat varianta finală a proiectului de drapel al comunei Ţibăneşti, judelul Iaşi 2013-01-25
5 / 2013 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local data de 31.12.2012 2013-01-25
4 / 2013 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Realizare racord electric 400 Kv pentru conectarea la SEN si CEE 642,50 MW dezvoltat in zona Moldovei - STAŢIE DE TRANSFORMARE 400 Kv Ţibăneşti. 2013-01-25
3 / 2013 Hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 2013-01-25
2 / 2013 Hotărâre cu privire la îmbunătăţirea activităţii desfăşurate de asistentul medical comunitar al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi 2013-01-25
1 / 2013 Hotărâre cu privire la rezolvarea scrisorilor , sesizărilor , reclamaţiilor şi modul de rezolvare a problemelor ridicate de cetăţeni cu ocazia audienţelor 2013-01-25