Cadrul demografic

NUMĂRUL TOTAL DE LOCUITORI: 7896

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă:

  • 0 - 14 ani: 1796 (24,24%)
  • 15 - 64 ani: 5582 (70,69%)
  • 65 ani si peste: 515 (6,56%)

 

Structura populaţiei pe sexe:

  • de sex feminin 3867 (48,97%)
  • de sex masculin 4026 (51,03%)

 


RESURSELE DE MUNCĂ, OCUPAREA ŞI ŞOMAJUL:

 

1. Ponderea resurselor de muncă în populaţia totală la sfârşitul anului 2000 60%

2. Structura polpulaţiei ocupate în:

  • agricultură şi silvicultură 1900
  • industrie şi construcţii 280
  • servicii 138

3. Rata şomajului la nivelul comunei la sfârşitul anului 200 38%

4. Ponderea şomerilor care nu beneficiază de ajutor de şomaj 54%

 

Înapoi