Infrastructura

REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ

Comuna Ţibăneşti este alimentată cu apş din Barajul de acumulare Tungujei.
De alimentarea cu apă beneficiază doar localitatea Ţibăneşti.
Reţeaua de distribuire a apei este in lungime totală de 7,75 km si este realizată din:

 

  • ţevi azbociment - Ø 300 - 5100 m
  • ţevi azbociment - Ø 250 - 1900 m
  • ţevi oţel - Ø 300 - 750 m

 

Reţeaua de canalizare are o lungime de 5,0 km, beton 250.
Dat fiind faptul că reţeaua de aducţiune apă şi cea de canalizare datează din anul 1976, aproape zilnic pe conducta principală de alimentare cu apă sunt avarii determinate de spargerea (crăparea) tuburilor de azbociment, determinând pierderi si ridicarea costului la mc de apă.

 

Reţeaua de canalizare fiind deteriorată produce inundarea cu apă uzată, dejecţii a subsolurilor blocurilor de locuinţe, ducând la poluarea mediului înconjurător şi crearea de surse de infecţie.


REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Reţeaua electrică avea la sfârşitul anului 1995 un numar de 23 posturi TRAFO cu o putere instalată de 5513 KW, cu un consum total mai mare cu 38,6 % faţă de anul 1989. Se remarcă numărul în creştere al abonaţilor casnici, gradul de electrificare al acestora fiind de 94,8 %.

 

Nr. crt Indicativ Unitate de măsură 1989 1995   %
 1 Consum total  Mwh   1086  1505   1386,6
 2 Din care:casnic  Mwh  480  942  196,3
 3 Abonati total   Nr  1601  2084  130,2
 4 Din care : casnic     Nr.  1480  1961  132,5
 5 Consum iluminat public      Mwh  0  13  0
 6 Consum mediu casnic      Kwh  324  480  148,1    

 

Reţeaua rutieră a comunei este formată din drumuri judeţene şi comunale, în lungime totală de 33,8 km.

 

Nr.crt Categorie de drum Lungime (km) Structură (%)
1 Total drumuri - din care:  33,825  100
2  Drumuri naţionale  0  0
3  Drumuri judetene şi comunale    33,825  100
4  Din care : betonate  0  0
5                -asfaltate  4,467  13,2
6                -pietruite  14,578  43,1
7                -din pământ  5,180  15,3
8     9,6oo  28,4
9  Drumuri nemodernizate ( 7 si 8)    14,78  43,7
Înapoi