Sloganul Căminului Cultural Ţibăneşti,,Împreună prin cultură spre viitor"


                                                                      Obiective:

 

- Conservarea patrimoniului etnografic;

- Promovarea și sprijinirea acțiunilor de conservare, reabilitare si restaurare a patrimoniului istoric de interes local si național, și de punere în valaoare a acestora prin promovare turistică

- Desfașurarea unor programe de petrecere a timpului liber;

- Organizarea și desfășurarea unor cursuri de formare profesională continuă;

- Realizarea unor proiecte și programe pentru dezvoltarea și afirmarea talentului celor interesați;

- Sprijinirea initiațivei cetățenilor de realizare a unor programe si proiecte cultural-artistice;

- Sprijinirea și promovarea mesteșugarilor și artistilor populari locali și atragerea și implicarea tinerilor spre cunoasterea valorilor tradiționale;

- Sprijinirea și promovarea interpreților, ansamblurilor si formațiilor populare locale în concursuri și festivaluri intercomunale, județene, naționale și internaționale.

- Finalizarea lucrărilor de modernizare a căminelor culturale din satele comunei.

 

Înapoi